Interroll je předním výrobcem v oblasti válců poháněných elektromotorem. Pohon RollerDrive a řídicí jednotky jsou založeny na jednoduchém principu: jeden motor pro všechny aplikace.

Interroll RollerDrive a řídicí jednotky se používají v automatizovaných dopravníkových technologiích. Jsou založeny na technologii decentralizovaného pohonu, a lze tak přímo zajistit, aby systémy bylo možné přizpůsobit individuálním požadavkům.

Interroll RollerDrive je 24V bezkartáčový stejnosměrný elektromotor zabudovaný do dopravníkového válce, který lze využít pro nejrůznější dopravníkové systémy. Díky dlouholetým zkušenostem a stovkám tisíc používaných 24V elektroválců je Interroll předním výrobcem v této oblasti. Široké spektrum řídicích jednotek umožňuje flexibilní a jednoduchou integraci do různých aplikací.

RollerDrive je založen na principu decentralizace a modularizace dopravníků s bezdotykovou akumulací. Konvenční dopravníkové úseky jsou poháněny 400V převodovým motorem. Tyto motory pohánějí dlouhé ploché pásy, které obvykle běží 24 hodin denně, bez ohledu na to, kolik zboží je ve skutečnosti přepravováno. V tomto případě se příslušná dopravníková zóna zapíná a vypíná pomocí pneumatických nebo elektrických řídicích jednotek.

Systém poháněný zařízením RollerDrive má v podstatě decentralizovaný princip: Není zde žádná centrální pohonná stanice, pohony jsou umístěny v jednotlivých dopravníkových zónách. Toto řešení umožňuje nezávislé zapínání a vypínání jednotlivých dopravníkových zón. Výhoda: Dopravníkový systém se pohybuje pouze za přítomnosti zboží. V pracovním procesu jsou napájeny pouze pohony RollerDrive, které jsou nutné pro optimální propustnost. Při obvyklé propustností 600 až 1 800 kusů přepravovaného materiálu za hodinu to znamená obrovskou možnost úspory energie a zároveň snížení hluku a opotřebení.

Ve srovnání s centralizovaným pohonným systémem umožňuje dopravníkový systém s pohonem RollerDrive ušetřit v průměru až 50 % energie.

Řešení pohonu s RollerDrive je dokonalé řešení nejen pro nové systémy. Stávající centrálně poháněné systémy lze také snadno modernizovat. V mnoha případech lze používané dopravníkové válečky používat i nadále. V každé dopravníkové zóně je pouze zapotřebí nahradit jeden válec pohonem RollerDrive. S řídicími jednotkami RollerDrive od společnosti Interroll lze snadno nastavit rozhraní pro stávající řídicí systém.

 

 

Výhody

  • RollerDrive usnadňuje ovládání systému, a šetří tak energii. Je to díky decentralizovanému systému pohonu: Pohony jsou umístěny v jednotlivých dopravníkových zónách. Dopravníkové zóny tak lze zapnout nebo vypnout navzájem zcela nezávisle. To umožňuje přesnější využití systému a zabraňuje opotřebení celého zařízení.
  • Ve srovnání s centrálně řízenými dopravníky lze snížit spotřebu energie o 50 %.

Interroll Products

RollerDrive EC310

Drive for unit handling conveyor systems, such as transporting cardboards, containers, barrels, workpiece carriers or tires. Suitable for...

View details

RollerDrive EC310 Deep Freeze

Drive for unit handling conveyor systems, such as transporting cardboards, containers, barrels or workpiece carriers. Suitable for sectional...

View details

RollerDrive EC310 IP66

Drive for unit handling conveyor systems, such as transporting containers or barrels. Suitable for sectional conveyors and especially...

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me