Usměrňovače

Provoz elektromagnetických brzd u bubnových motorů funguje pomocí usměrňovačů. Podle aplikací jsou k dostání různé varianty: Jednocestné a můstkové usměrňovače pro standardní aplikace a také rychlospínací a vícenásobné usměrňovače pro aplikace, které vyžadují krátký čas spuštění brzdy.

Poznámka: Usměrňovače jsou k dostání stejně jako elektromagnetické brzdy jen pro asynchronní bubnové motory.

Každý usměrňovač je externí komponenta, která se musí nainstalovat chráněně nebo do spínací skříňky co možná nejblíže k brzdě.

Downloads
Rectifiers (PDF. 133 KB) Download