RM 8220 Oblouk

Oblouky válečkové dráhy mění směr pohybu dopravovaného materiálu. Kuželovými válečky se zachová nasměrování dopravovaného materiálu mezi bočními profily. Pohon oblouku poháněného plochým řemenem probíhá buď sousedním přímým modulem nebo zvláštním čelním pohonem. Provoz s náporovým tlakem v poháněných 400-V obloucích není možný.

Downloads
RM 8220 Válečkové dopravníky Oblouk (PDF. 292 KB) Download