RM 8120 Oblouk

Nepoháněný oblouk válečkové dráhy mění směr pohybu dopravovaného materiálu. Dopravované materiály se posouvají na oblouku ručně. Kuželovými válečky se zachová nasměrování dopravovaného materiálu mezi bočními profily.

Downloads
RM 8120 Válečkové dopravníky Oblouk (PDF. 291 KB) Download