RM 8110 Přímé

Na nepoháněném, přímém válečkovém dopravníku se dopravovaný materiál posouvá ručně nebo gravitací na dráze se spádem a používá se jako montážní a vychystávací linka.

Pro kontrolované regulování rychlosti mohou být zabudovány magnetické regulátory rychlosti MSC 50. Díky těmto mechanickým vířivým brzdám bez převodu se spolehlivě zabrzdí náklady od 0,5 kg až do 35 kg a zvyšuje se funkčnost a bezpečnost na pracovišti. Pro obdržení dalších informací kontaktujte svého kontaktního partnera Interroll.

Downloads
RM 8110 Válečkové dopravníky Přímé (PDF. 125 KB) Download