Interroll Products

RM 8711 Interroll High Performance Divert (HPD) 24 V Master

Výrobek High Performance Divert (HPD) slouží pro odvádění kusového zboží s přednostně hladkou plochou dna v různých úhlech doprava nebo...

View details

RM 8731 Transfer

Transfer 24 V slouží k odvádění vhodného dopravovaného materiálu z válečkové dráhy nebo k jeho přivádění na válečkovou dráhu v úhlu 90°....

View details

ST 6110 Pusher

Pusher odsouvá dopravovaný materiál pod úhlem 90° ke směru dopravy. Vzhledem k tomu, že je tento pohyb prováděn na principu elektricky...

View details

RM 8830 Průchozí klapka

Nahoru výkyvná průchozí klapka ve spodní konstrukci dopravního modulu nabízí přístup k oblastem za dopravní technikou a rychlou únikovou...

View details

RM 6006 Zvedák

Zvedací stanice sestává ze sloupové konstrukce a zvedací plošiny, na kterou se nainstaluje válečková dráha. Motor se šnekovým převodem a s...

View details

RM 6008 Zvedák

Tento svislý dopravník sestává ze sloupové konstrukce a zvedací plošiny, na kterou je možné nainstalovat modul dopravníku. Jako tažné...

View details

RM 8811 Koncový doraz

Koncový doraz je pevně nainstalovaný mechanický uzávěr dopravní trasy, který zadržuje a akumuluje přicházející dopravovaný materiál. Koncový...

View details

RM 8812 Lopatková zarážka

Lopatková zarážka Interroll je elektricky poháněná stavěcí závěra, která jede mezi válečky směrem nahoru, aby zastavila nebo zadržela...

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me