Zpětné brzdy

Zpětné brzdy pásu zabraňují zpětnému chodu pásu a zatížení při vypnutém napájení. Jelikož je taková brzda namontována přímo na hřídel rotoru a funguje mechanicky, není potřebná elektrická přípojka. Ložisko se otáčí pouze jedním směrem. Tímto principem se dosáhne vyššího přídržného momentu než pomocí elektromagnetické brzdy.

Poznámka: Zpětné brzdy jsou k dostání pouze pro asynchronní bubnové motory.

Směr otáčení při pohledu ze strany připojení: K dostání ve směru hodinových ručiček (standardně) nebo proti směru hodinových ručiček.

Downloads
Backstops (PDF. 101 KB) Download