Horizontální příčný pásový třídič Interroll

Horizontální příčné pásové třídiče se vyznačují flexibilním, prostorově přizpůsobivým vedením trasy s oblouky, které zvládají také trasy se stoupáním a spádem. Podávání a koncová místa je možné uspořádat variabilně a optimalizovat pro zvýšení výkonu systému. Při odpovídajícím dimenzování je možné s jedním okruhem realizovat více třídících oblastí. Horizontální třídič s příčným pásem je ideálně vhodný také pro stísněné prostorové poměry. Dva třídiče s příčným pásem se shodným průběhem trasy je možné například instalovat nad sebou, tedy dvojitě. U horizontálních třídičů s příčným pásem může kusové zboží recirkulovat, které buď není identifikační technikou rozpoznáno, nebo které nebylo na základě plných koncových míst odsunuto.

Downloads
Sorter (PDF. 130 KB) Download