ConveyorControl

ConveyorControl je univerzální řízení pro RollerDrive EC310, především pro použití v dopravnících bez náporového tlaku. Flexibilní řešení sestává ze čtyř řídících modulů s různými funkcemi. Software založený na Windows slouží k adresování a parametrizaci modulů. Spojení se zdrojem napětí a komunikace modulů je zajištěna jednoduchou kabeláží pomocí plochých kabelů. Kabely identické s kabeláží AS-i se k modulům připojují technikou piercingu rychle a bezpečně. Provedení všech modulů a dalších komponent systému podle stupně krytí IP54 vyhovuje požadavkům na průmyslová zařízení.

Do těchto čtyř modulů patří SegmentControl, ComControl, CentralControl a GatewayControl.

Modul SegmentControl řídí až dvě zóny dopravníku. Každá zóna se přitom skládá z jednoho modulu RollerDrive EC310, několika dopravních válečků a jednoho zónového snímače. Další vstupy a výstupy nejsou k dispozici.

Modul ComControl je kompetentní pro řízení jedné zóny dopravníku. Existuje jako u modulu SegmentControl jedno připojení pro RollerDrive a pro jeden zónový snímač. Kromě toho existují dva další vstupy a 3 další výstupy. Modul ComControl se používá tam, kde se musí propojit dodatečné vstupní nebo výstupní signály nebo je potřebná odbočka komunikačního vedení.

Modul CentralControl řídí výměnu dat mezi moduly. USB rozhraní dovoluje připojení jednoho USB kabelu a tím spojení s počítačem. Pomocí počítače a konfiguračního softwaru je možné adresovat a parametrizovat všechny moduly. K jednomu modulu CentralControl je možné připojit až 100 modulů, tedy kolem 200 zón.

Modul GatewayControl nabízí v první řadě stejné funkce jako modul CentralControl: Výměnu dat mezi moduly a rovněž USB rozhraní. Hlavním rozdílem je ovšem funkce rozhraní ke sběrnici pole přes konektor M12. Pro sběrnice pole Profibus, Profinet a EtherNet/IP umožňuje modul GatewayControl spojení s nadřazeným řídicím systémem.

Configurator umožňuje vypracování dispozičních plánů a tím individuální nastavení parametrů každého pohonu, snímače a mnoha logických funkcí. Dále konfigurátor zjednodušuje adresování modulů. Ovládací software je dostupný na Downloads/Software.

Použití modulu CentralControl nebo GatewayControl nabízí v zásadě různé možnosti řízení. Pomocí modulu CentralControl je možné jednoduchým způsobem vytvořit dopravník bez náporového tlaku. Tento dopravník pracuje soběstačně, bez PLC, a nabízí na potřebných místech přes modul ComControl potřebná připojení pro „signály Handshake“.

Používá-li se namísto CentralControl modul GatewayControl, potom se nabízejí dvě možnosti použití „Úplné PLC řízení“ nebo „PLC řízení vstupů a výstupů“. V každém případě obdrží připojené PLC status každého připojeného RollerDrive a každého snímače. Také lze vyhodnotit přesný stav chyby každé komponenty. V případě „PLC řízení vstupů a výstupů“, může PLC pomocí velkého počtu funkcí ovlivňovat stávající logiku pro dopravníky bez náporového tlaku a měnit během provozu základní funkce jako rychlost nebo směr otáčení. Alternativně je možné zvolit také hlavní funkci „Úplné PLC řízení“. Při tom může být každý pohon řízen volně přes PLC, příp. je možné načíst každý stav snímače. Nabízí se mnoho možností řízení přes dopravníky bez náporového tlaku, např. existuje možnost nastavení transferu.

Jmenovité napětí

24 V DC

Krátkodobě přípustný rozsah napětí

19 až 26 V DC

Krytí

IP54

Okolní teplota za provozu

-28 °C až +40 °C (-18 °F až +104 °F)

Downloads
ConveyorControl (PDF. 1 MB) Download

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me