Přírubou připevněný nosič pro vysoká zatížení

  • Pro bubnové motory 80i, 113i, 138i, 165i a pro odpovídající vratné válce
  • Pro bubnové motory s kabelovým vývodem nebo svorkovnicí
  • Pouze pro bubnové motory s dírou se závitem v hřídeli na straně bez kabelu/svorkovnice
  • Pouze pro vratné válce se závitovým otvorem v obou koncích hřídele
  • Nabízené materiály: Hliník, polyetylen (PE)

Rozměry hřídelí s dírou se závitem vyčtete v rozměrových výkresech příslušného bubnového motoru.

Bubnový motor

Vratný válec

Upevňovací sada

Materiál

Elektrická přípojka

80i

A+B

Hliník, PE

Úhlové šroubení / rovné šroubení / svorkovnice

113i

A+B

Hliník, PE

Úhlové šroubení / rovné šroubení / svorkovnice / zdířka kabelové přípojky

138i

A+B

Hliník, PE

Úhlové šroubení / rovné šroubení / svorkovnice / zdířka kabelové přípojky

165i

A+B

Hliník

Úhlové šroubení / rovné šroubení / svorkovnice / zdířka kabelové přípojky

80i

B+C

Hliník, PE

113i

B+C

Hliník, PE

138i

B+C

Hliník, PE

165i

B+C

Hliník

Downloads
Přírubou připevněný nosič pro vysoká zatížení (PDF. 334 KB) Download
Přírubou připevněný nosič pro vysoká zatížení (PDF. 342 KB) Download

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me