Zpětné brzdy (pouze pro asynchronní bubnové motory)

  • Zabránění zpětnému chodu pásu a zatížení při vypnutém napájení
  • Stoupající dopravníky s jedním směrem dopravy
  • Pouze pro bubnové motory série i
  • Ložisko se otáčí pouze jedním směrem
  • Namontováno na rotační ose, s výjimkou 80i
  • Namontováno v koncovém víku 80i
  • Nevyžaduje elektrickou přípojku
  • Vyšší moment zastavení než elektromagnetická brzda

Směr otáčení při pohledu ze strany připojení

Ve směru hodinových ručiček (standard)

Proti směru hodinových ručiček

Downloads
Zpětné brzdy (pouze pro asynchronní bubnové motory) (PDF. 162 KB) Download

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me