Usměrňovač (pouze pro asynchronní bubnové motory)

  • Elektromagnetická brzda je ovládána přes usměrňovač
  • Pro bubnové motory s elektromagnetickou brzdou
  • Pro použití s častým spouštěním a zastavením
  • Pro použití s umístěním
  • Jednocestný a můstkový usměrňovač pro standardní použití
  • Usměrňovač rychlého spínání a usměrňovač s více výstupy pro použití vyžadující krátkou dobu uvolnění brzdy
  • Nevhodný pro sérii S
  • Pouze pro asynchronní bubnové motory
  • Nikoliv pro synchronní bubnové motory
  • Externí komponenta, musí se chránit nebo nainstalovat do spínací skříňky co možná nejblíže k brzdě
Downloads
Usměrňovač (pouze pro asynchronní bubnové motory) (PDF. 133 KB) Download

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me