Kanál Pallet Roller Flow LIFO

  • Aplikace LIFO (Last-In First-Out)
  • Žádný paletový separátor
  • S regulátory rychlosti Interroll "One Way“ – LIFO
  • Koncový doraz

Všeobecné technické údaje

Palety

EUR EPAL (800 x 1200 & 1000 x 1200 mm) UK CHEP (1000 x 1200 mm)

Zatížení palety (min. / max.)

60 až 1200 kg

Ovládací zařízení

Stohovač s protizávažím Stohovač

Regálové ovládací zařízení

Skříňová traverza nebo úhelníková traverza

Materiál

Materiál válečku

Přirozená / pozinkovaná

Profil

Pozinkovaná

Koncový doraz

Lakovaná

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me