First In - First Out: Princip

V konfiguraci LIFO (Last In - First Out) vysokozdvižný vozík nakládá a vykládá palety na vychystávacím úseku. Jedná se o vozíkový systém. Při nakládání palety tlačí vysokozdvižný vozík paletu ve vychystávacím úseku směrem k zadní části dráhy pomocí palety, která se má naložit.

Jakmile se paleta vyloží, její místo automaticky zaujme paleta skladovaná za ní, čímž je zajištěna nepřetržitá dostupnost zboží ve vychystávacím úseku.

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me