Pallet Roller Flow FIFO – Picking kanál

  • Aplikace FIFO (First-In First-Out)
  • Komisování plných kartonů na palety
  • S regulátory rychlosti Interroll

Všeobecné technické údaje

Palety

EUR EPAL (800 x 1200 & 1000 x 1200 mm)
UK CHEP (1000 x 1200 mm)

Zatížení palety (min. / max.)

60 až 1200 kg

Ovládací zařízení

Nakládání: Stohovač s protizávažím, stohovač, stohovací zařízení
Vykládání: Ruční komisování

Regálové ovládací zařízení

Skříňová traverza nebo úhelníková traverza

Materiál

Materiál válečku

Přirozená / pozinkovaná

Profil

Pozinkovaná

Downloads
Pallet Roller Flow (PDF. 1 MB) Download

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me