Carton Wheel Flow police

  • Aplikace FIFO/LIFO
  • Komisování
  • Nakládání ručně a automaticky
  • Nabídka různých vedení

Všeobecné technické údaje

Typy podávání

Standard, zakládací plech, nakládací jeřáb (nový profil)

Typy odebírání

Standard, vydávací kontejner (nastavitelný 5°, 15°)

Max. nosné zatížení na m²

200 kg

Standardní rozměry

2700 mm (přední strana) x 2400 mm (hloubka)

Materiál

Kladky

Pe-hd

Profil lože a válečkové lišty

Pozinkované provedení (odolnost proti korozi)

Downloads
Carton Wheel Flow (PDF. 3 MB) Download