RM 8731 Transfer

Transfer 24 V slouží k odvádění vhodného dopravovaného materiálu z válečkové dráhy nebo k jeho přivádění na válečkovou dráhu v úhlu 90°. Kusový materiál přitom mění svůj směr a orientaci v dopravním toku, to znamená, že podélná doprava se mění na příčnou a obráceně.

Downloads
RM 8731 Transfer (PDF. 127 KB) Download