Interroll Products

RM 8841 Stojan

Podpěra slouží k upevnění dopravní techniky na podlaze nebo na podlaze plošin. Podpěrná nožka je plynule nastavitelná. Jednoduché výškové...

View details

Zdroj napětí

Pro dopravníky 24-V- a 400-V bez náporového tlaku lze dodat zdroj napětí. Zdroj napětí je instalován v robustní rozvodné skříni. Každý...

View details

Sada souboru

Snímači se detekuje dopravované zboží na dopravnících a určuje jeho poloha. Používají se reflexní světelné závory, které potřebují...

View details

Sada reflektoru

Sada reflektoru odráží světelný paprsek ke snímači. Sada se dodává včetně upevňovací svorky a lze ji upevnit přímo na válečkovou dráhu nebo...

View details

Univerzální nosič, pevný

Na pevném univerzálním nosiči se upevní boční vedení, snímače, reflektory a další nástavbové díly jako skenery atd.Pevné univerzální nosiče...

View details

Univerzální nosiče, flexibilní

Na pevném flexibilním nosiči se upevní boční vedení, snímače, reflektory a další nástavbové díly jako skenery atd.Flexibilní univerzální...

View details

Boční vedení

Boční vedení slouží k bezpečnému vedení výrobků na válečkových drahách a pásových dopravnících a také příslušných komponent. Nabízíme boční...

View details

Držáky pro boční vedení

S držákem pro boční vedení se upevňuje profil bočního vedení na univerzální nosič.

View details

Spojovací prvek bočního vedení

Boční vedení jsou vzájemně spojena pomocí spojovacího prvku bočního vedení na přechodu mezi dvěma moduly.

View details

Koncovka pro profil bočního vedení

Na konci je boční vedení opatřeno koncovkou. Obrysem se zabrání zachycení výrobků.

View details

Koncovka pro boční profil

Koncovka uzavírá boční profil čelně.

View details

Magnetic Speed Controller MSC 50

MSC 50 je čistě mechanický regulátor rychlosti, který zajišťuje kontrolovanou, pomalou rychlost na spádových drahách s hmotnostmi...

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me