Strip Belt Merge BM 4430/4445

Řemenové úhlové napojení je pásový dopravník se šikmou připojovací hranou v úhlech 30° nebo 45°. S tímto dopravním prvkem je možné svést k sobě v příslušném úhlu dvě dopravní trasy. Při použití přídavných třídicích prvků se s ním dají také oddělit dva dopravní toky. Dopravníkové pásy jsou v šířkách 90 mm a 40 mm pro obzvláště malé dopravované materiály. Řemenové úhlové napojení má s 270 mm zvlášť nízkou konstrukční výšku.

Downloads
Strip Belt Merge BM 4430 / 4445 (PDF. 121 KB) Download