Interroll Products

Vyrovnávací dopravník RM 8240

Vyrovnávací dopravník vede produkty diagonálně v dopravovaném směru k bočnímu panelu a vyrovnává je příp. na bočním vedení. Boční vedení musí být k tomu vhodné.

View details

RM 8210 / 8212 Přímé

Válečkové dopravníky poháněné 400 V jsou k dostání ve 2 druzích provozu.

Permanentně poháněný válečkový dopravník s plochým řemenem RM 8210 slouží jako dopravník, který potřebuje pro dlouhé trasy až 15 m pohon pouze 400 V.

Použitím elektrických aktuátorů je možné dopravník provozovat alternativně úplně nebo částečně jako dopravník bez náporového tlaku (RM 8212). Tyto aktuátory lze montovat i dodatečně, provozují se s pohony 24 V a mohou být aktivovány Interroll řízením pro provoz bez náporového tlaku.

View details

RM 8220 Oblouk

Oblouky válečkové dráhy mění směr pohybu dopravovaného materiálu. Kuželovými válečky se zachová nasměrování dopravovaného materiálu mezi bočními profily. Pohon oblouku poháněného plochým řemenem probíhá buď sousedním přímým modulem nebo zvláštním čelním pohonem. Provoz v obloucích poháněných 400 V není možný.

View details

RM 8230 Merge

Úhlové napojení slouží pro připojení bočních válečkových drah v úhlu (30° nebo 45°) k hlavní trase. To může sloužit k vyjetí z dráhy (např. pomocí HPD (High Performance Divert)) nebo k zajetí do dráhy.

View details

Těžké dopravníky (program palet)

Těžké dopravníky Interroll nabízejí řešení pro dopravu těžkých nákladů na europaletách, paletách s mřížovými boxy, nenormovaných nosičích zboží a průmyslově specifických paletách s hmotnostmi kusového zboží až do 15000 N (1500 kg).

Přitom se mohou vzájemně kombinovat následující dopravníkové komponenty:

 • Moduly válečkové dráhy (poháněné nebo nepoháněné)

 • Převozní vozíky

 • Řetězová přeprava

 • Otočné stoly

 • Kombinace převozních vozíků a otočných stolů

Použití těchto modulů umožňuje projektantovi dopravních systémů koncentrovat se na důležitější úkoly, jako jsou např. systémová integrace, plánování dispozičního uspořádání, řízení, instalace a vychystávání.

Příklady dopravovaného zboží:

 • Europalety

 • Palety s mřížovými boxy

 • Průmyslově specifické palety

 • Těžké dopravované materiály

Typické příklady použití:

 • Skladovací systémy

 • Rozdělovací střediska

Vlastnosti:

 • Jednotlivé moduly se mohou vzájemně jednoduše kombinovat

 • Jednoduchá instalace modulu na místě

 • Jednoduchá instalace snímačů a řídicích periferních jednotek v drážkách s profilem T

 • Integrované kabelové kanály

 • Předinstalované moduly pro okamžité použití

 • Nízké náklady na údržbu

 • Nízká konstrukční výška (výška horní hrany válečku)

 • Osvědčené kvalitní válečky Interroll

 • Vedení palet vodicími válečky připojenými přírubou

 • Moderní, estetický design

 • Robustní konstrukce

 • Pohon: 3fázový, 400 V/50 Hz nebo 460 V/60 Hz

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me