RM 8330 Merge

Úhlové napojení spojuje dvě dopravní trasy a využívá k tomu mezery v dopravním toku. Alternativně odvádí úhlové napojení produkty z rovné dráhy, např. použitím HPD (High Performance Divert).

Všeobecné technické údaje

Max. nosné zatížení*

50 kg/m

Dopravní rychlost*

0,1 až 1,0 m/s (při 35 kg)
0,1 až 0,8 m/s (při 50 kg)

Stoupání/spád

Nevhodné

Okolní teplota

+5 až +40 °C

Váleček

Typ válečku

Interroll řada 3500

Průměr válečku

50 mm

Materiál válečku

Ocel 1,5 mm, pozinkovaná

Pohon

Jmenovité napětí

24 V

Typ motoru

Interroll RollerDrive EC310

Hnací médium

Řemen PolyVee

Převod

Váleček – Váleček

Řízení

MultiControl

Downloads
RM 8330 Válečkové dopravníky Merge (PDF. 124 KB) Download