RM 8711 Interroll High Performance Divert (HPD) 24 V Master

Výrobek High Performance Divert (HPD) slouží pro odvádění kusového zboží s přednostně hladkou plochou dna v různých úhlech doprava nebo doleva do boční dráhy. HPD je k dispozici ve dvou variantách pohonu:

  • HPD 24 V master, u kterého se používají motory 24 V pro pohon jízdy a otáčení
  • HPD 400V master, u kterého se používá jízdní pohon dopravníku s plochým řemenem a pohon otáčení je provozován vlastním motorem 24 V

HPD se může skládat podle dopravovaného zboží z více kazet o délce vždy 120 mm.

RM 8711

RM 8712

Všeobecné technické údaje

Max. nosné zatížení*

50 kg

50 kg

Max. rychlost válečků*

1,4 m/s

Jako válečková dráha

Doba výkyvu

0,3 s na 90°

0,3 s na 90°

Vyváděcí úhel

30°/45°/90°

30°/45°/90°

Okolní teplota

+5 až +40 °C

+5 až +40 °C

Pohon motoru otáčení

Jmenovité napětí

24 V

24 V

Pohon jízdního motoru

Jmenovité napětí

24 V

Slave Driven dopravníku s plochým řemenem 400 V

Varianty řízení

MultiControl

MultiControl

Downloads
RM 8711 / 8712 High Performance Divert (PDF. 285 KB) Download