Interroll Products

Interroll pásový oblouk

S dopravní rychlostí více než 2 m/s je pásový oblouk Interroll Belt Curve koncipován pro vysoký výkon a bezporuchový provoz v různých aplikacích. Oblouky jsou k dispozici ve více šířkách, úhlech a hmotnostních třídách.

Pásové oblouky Interroll se mohou provozovat ve vyšších a nižších teplotních rozsazích, což představuje značnou výhodu oproti běžným řešením, jako např. frikčně poháněným dopravníkům. Další výhodou je rychlá výměna pásu. Díky promyšlené konstrukci se nemusí stanice pohonu při výměně pásu demontovat, čímž se ušetří čas.

View details

BM 4308 / 4312 stoupající nebo klesající pásový oblouk

Pásový oblouk typu 4308 nebo 4312 je možné vytvořit jako stoupající nebo klesající oblouk. Takto je možné překonávat i výškové rozdíly. Oblouk odpovídá v konstrukci základního provedení, jak je popsáno u typu 4308 nebo 4312. Sklon oblouku je výrobně technicky proveden tak, aby hnací a vratný válec byly položeny vodorovně, aby se mohly bez problémů připojit přiváděcí nebo odváděcí dopravníky.

Udané rozměry, obzvláště poloměrů, odpovídají projektovaným rozměrům, jak je patrno z náhledu. To je důležité pro projektování systémů.

View details

BM 8410 / 8420 Přímé, čelní pohon

Pásový dopravník slouží k dopravě kusového zboží nevhodného pro válečkové dráhy (v rovině) a dále všech druhů kusového zboží (v případě stoupání a spádu).Pásový dopravník je standardně vybaven bubnovým motorem (BM 8420), motor s převodovkou lze obdržet na přání (BM 8410). Nevhodný pro reverzační provoz.

View details

BM 8411 / 8421 Přímé, středový pohon

Pásový dopravník slouží k dopravě kusového zboží nevhodného pro válečkové dráhy (v rovině) a dále všech druhů kusového zboží (v případě stoupání a spádu).Pásový dopravník je standardně vybaven bubnovým motorem (BM 8421), motor s převodovkou lze obdržet na přání (BM 8411). Nevhodný pro reverzační provoz.

View details

BM 8432 / 8442 Přímé, středový pohon + oblouk nahoře

Pásový dopravník s horním obloukem slouží k dopravě všech druhů kusového zboží v případě stoupání a spádu. Oblouk snižuje hlučnost a nárazy dopravovaných předmětů při přejíždění.Pásový dopravník je standardně vybaven bubnovým motorem (BM 8442), motor s převodovkou lze obdržet na přání (BM 8432). Nevhodný pro reverzační provoz.

View details

BM 8433 / 8443 Přímé, středový pohon + pohyb dopředu

Pásový dopravník s přívodním dopravníkem slouží k dopravě všech druhů kusového zboží v případě stoupání a spádu. Přívodní dopravník umožňuje hladký přechod na spodním zlomu pásového dopravníku, například na rozhraní s válečkovým dopravníkem.Pásový dopravník je standardně vybaven bubnovým motorem (BM 8443), motor s převodovkou lze obdržet na přání (BM 8433). Nevhodný pro reverzační provoz.

View details

BM 8434 / 8444 Přímé, středový pohon + oblouk nahoře + pohyb dopředu

Pásový dopravník slouží k dopravě všech druhů kusového zboží v případě stoupání a spádu. Oblouk a přívodní dopravník umožňují hladký a tišší přechod na horním a spodním zlomu.Pásový dopravník je standardně vybaven bubnovým motorem (BM 8444), motor s převodovkou lze obdržet na přání (BM 8434). Nevhodný pro reverzační provoz.

View details

Strip Belt Merge BM 4430 / 4445

Řemenové úhlové napojení je pásový dopravník se šikmou připojovací hranou v úhlech 30° nebo 45°. S tímto dopravním prvkem je možné svést k sobě v příslušném úhlu dvě dopravní trasy. Při použití přídavných třídicích prvků se s ním dají také oddělit dva dopravní toky. Dopravníkové pásy jsou v šířkách 90 mm a 40 mm pro obzvláště malé dopravované materiály. Řemenové úhlové napojení má s 120 mm zvlášť nízkou konstrukční výšku.

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me