Interroll Products

RM 8210/8212 Přímé

Prostřednictvím 400 V poháněný válečkový dopravník je k dostání ve 2 druzích provozu.

Permanentně poháněný válečkový dopravník s plochým...

View details

RM 8220 Oblouk

Oblouky válečkové dráhy mění směr pohybu dopravovaného materiálu. Kuželovými válečky se zachová nasměrování dopravovaného materiálu mezi...

View details

RM 8230 Merge

Úhlové napojení slouží pro připojení bočních válečkových drah v úhlu (30° nebo 45°) k hlavní trase. To může sloužit k vyjetí z dráhy (např....

View details

Vyrovnávací dopravník RM 8240

Vyrovnávací dopravník vede produkty diagonálně v dopravovaném směru k bočnímu panelu a vyrovnává je příp. na bočním vedení. Boční vedení...

View details

Would you like to be contacted by our Sales Team?

Contact me