BM 4308 / 4312 stoupající nebo klesající pásový oblouk

Pásový oblouk typu 4308 nebo 4312 je možné vytvořit jako stoupající nebo klesající oblouk. Takto je možné překonávat i výškové rozdíly. Oblouk odpovídá v konstrukci základního provedení, jak je popsáno u typu 4308 nebo 4312. Sklon oblouku je výrobně technicky proveden tak, aby hnací a vratný válec byly položeny vodorovně, aby se mohly bez problémů připojit přiváděcí nebo odváděcí dopravníky.

Udané rozměry, obzvláště poloměrů, odpovídají projektovaným rozměrům, jak je patrno z náhledu. To je důležité pro projektování systémů.

Type 4308.1

Type 4312.1

Úhel oblouku

45° / 60° / 90° / 180°

45° / 60° / 90° / 180°

Vnitřní poloměr (IR)

800 mm / 1000 mm

900 mm / 1000 mm / 1200 mm

Šířky dráhy (LW)

310 mm až 810 mm (1000 mm)
standardně (310, 410, 510, 610, 710, 810 mm)

300 mm až 1500 mm
standardně (800, 1000, 1200 mm)

Směr běhu (D.O.T.)

RH – ve směru hodinových ručiček
LH – proti směru hodinových ručiček

RH – ve směru hodinových ručiček
LH – proti směru hodinových ručiček

Výška opěr (T.O.B. 1)

T.O.B. 1 min = 160 mm

T.O.B. 1 min = 200 mm

Výška opěr (T.O.B. 2)

T.O.B. 1 ± IH

T.O.B. 1 ± IH

Stoupající / klesající výška (IH)

Závisle na poloměru
(stoupání max. 15°)

Závisle na poloměru
(stoupání max. 15°)

Rychlost (V) (středový poloměr)

0,1 m/s až 1,0 m/s

0,1 m/s až 1,5 m/s

Rozsah zatížení

až 300 N/m (30 kg/m)
max. 50 kg/oblouk

až 500 N/m (50 kg/m)
max. 100 kg/oblouk

Boční vedení

120 mm

150 mm nebo 300 mm

Pohon

Motor s převodovkou 0,37 až 1,50 kW
400 V / 50 Hz nebo 460 V / 60 Hz

Motor s převodovkou 0,55 až 3,00 kW
400 V / 50 Hz nebo 460 V / 60 Hz

Hnací hřídel (DS)

Ø 25 mm

Ø 30 mm (Ø 35 mm)

Pás

2vrstvý polyesterový pás s povlakem z PVC
(jiné typy na přání)

2vrstvý polyesterový pás s povlakem z PVC
(jiné typy na přání)

Okolní teplota

-5 až +50 °C

-5 až +50 °C